دل من پشت سرت کاسه ی آبی شد و ریخت


   زندگی خلوتی آراست که من باشم و تو
   بی گمان آینه می خواست که من با شم و تو

   با ز هم لطف خدا خواست که با من باشی
   و چه زیباست چه زیباست که من باشم و تو

   آرزوی گل مریم گل پونه گل یاس
   آرزوی همه گل هاست که من باشم و تو

   عود ، اسپند ، حنا ، آینه، قرآن ، لبخند
   همه اسباب محیاست که من باشم و تو

   زندگی خواب و خیالی است که من باشم و دل
   زندگی یک دو معماست که من باشم و تو

   زندگی قصه ی شیرین و من و تیشه و کوه
   زندگی شرح دو شیداست که من باشم و تو

[ چهارشنبه بیست و ششم 3 1395 ] [ 7:10 ] [ eramau ]
X