انهدام پلهاي شناور در جنگ

رقصي ميان ميدان مين

قبل از عمليات پيروزمند بيت المقدس گروه پل 422 دغاغله اهواز كه زير مجموعه اي از گروه 411 مهندس رزمي بروجرد بود با درايت فرماندهان ارتش از جمله شهيد صياد شيرازي و ديگر فرماندهان يگان مهندس رزمي 5 پل شناور را به روي كارون  زد كه اين احداث اين پلها در آن شرايط و در كوتاه ترين زمان  در نوع خود بي نظير بود .

 چون جنوب اھواز در منطقه مقابل دارخوين، آبگرفتگي وسيعي داشت اين امر باعث شده بود 

 تا عراقي ھا نيروھاي پيوسته اي را در ساحل كارون مستقر نكنند. آنها هيچوقت به اين فكر نمي افتادند كه ايراني ها  توانايي عبور از كارون را داشته باشند .

پل شناور

عبور بيش از 40 ھزار نفر نيرو ھمراه با خودرو و تجھيزات در شب عمليات بيت المقدس از روي اين پل ها تمامي تاكتيك هاي دشمن را بر هم زد . البته دشمن براي انهدام اين پل ها خصوصا پل بزرگي كه در منطقه مارد احداث شده بود تلاش زيادي به خرج داد .

روزي كه ميراژهاي فرانسوي عراق براي بمباران اين پل هجوم آوردند تمامي منطقه پر از آتش و بمب شد ولي خداوند باز هم ياري خودش را به رزمندگان نشان داد و با وجوديكه هواپيماهاي عراقي براي اولين بار از گلوله هاي فريب دهنده ضد موشك استفاده مي كردند باز هم در كارشان ناتوان شدند و فقط قسمت كوچكي از پل مورد اصابت قرار گرفت كه آن هم با تلاش بچه ها سريعا ترميم شد . آن روز با سقوط يكي از هواپيماها منطقه مارد به آرامشي دوباره دست يافت .

راوي : احمد يوسفي 

[ چهارشنبه بیست و سوم 12 1391 ] [ 19:48 ] [ eramau ]
X