نقش ولايت فقيه در حفظ ارزشها

پديد آورنده : عباسعلي عظيمي شوشتري 

عضو هيئت علمي پژوهشكده تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه

چكيده       منبع : پايگاه اطلاع رساني حوزه

مقاله حاضر پس از تعريف ارزشها، به بررسي نقش متقابل ارزشها و نظام سياسي، سپس نظام ولايت فقيه مي پردازد.

نويسنده پس از تبيين تفاوت نظام ولايت فقيه با نظام هاي مطلق گرا، نقش ولايت فقيه در پاسداشت ارزشهاي اسلامي را در عرصه هاي زير بيان مي كند:

1. تربيت جامعه به عنوان يكي از مهم ترين اهداف بعثت انبياء؛

2. اجراي عدالت و محور بودن آن در همه قوانين اسلامي؛

3. ارائه الگوي عملي از انسان كامل؛

4. تنظيم برنامه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بر مبناي ارزشهاي اسلامي.

كليد واژه ها: ارزشها، نظام سياسي، ولايت فقيه.

مقدمه:

ارزشها سنگ بناي هر نظام سياسي و اجتماعي را تشكيل مي دهند و آنها را قوام و استمرار مي بخشند. از اين رو هر گونه تحول و جابه جايي در ارزشها، تزلزل در بنيانهاي نظام حاكم، بروز آسيب هاي اجتماعي و گسترش ضد ارزشها را به دنبال خواهد داشت و سرانجام سبب جابجايي ارزشها با ضد ارزشها، و هنجارها با ناهنجاريها شده، بحران اجتماعي را پديدار مي سازد. بحراني كه طومار هر نظامي را در هم مي پيچيد. پس به طور منطقي حكومت ها بايد تمام همت خود را مصروف پاسداشت آنها نمايند و به تحولاتي كه در ارزشهاي بنيادين آنها مؤثرند حساسيت نشان دهند؛ طبيعي ترين وضعيت براي يك نظام سياسي، مقابله با خطراتي است كه تهديد كننده ارزشهايش باشند.

اسلام، اين آخرين و كامل ترين دين الهي نيز اصلاح امور جامعه و هدايت انسانها به سوي كمال مادي و معنوي را هدف اصلي خود برگزيده، همه آنچه كه بشر را به تكامل ره مي نماياند به عنوان ارزشهاي بنيادين نظام سياسي اجتماعي خود پذيرفته است. پس قوام حكومت هاي اسلامي در بقاي آنهاست، د رنتيجه حاكم اسلامي قبل از هر چيز بايد اين ارزشها را پاس دارد تا شاهد فروپاشي نظام نباشد. تجربه تاريخي تضعيف ارزشها و رسوخ ناهنجاريهاي اجتماعي در دوران خلفاي سه گانه به ويژه خليفه سوم به وضعيتي انجاميد كه جامعه تاب حكومت علي(ع) و امام حسن(ع) را از دست داد كه نتيجه آن، پذيرش حكومت سلطنتي اموي و در نهايت فاجعه كربلا بود.


ادامه مطلب
[ شنبه بیستم 8 1391 ] [ 16:14 ] [ eramau ]

مصاحبه با صدا و سيماي مركز آبادان در خصوص روحاني شهيد شريف قنوتي

sadfasdfad

نام شريف قنوتي شايد براي همگان آشنا نباشد ، اما آنان كه با اين شخصيت برخورد داشته اند بشدت تحت تاثير اين مجاهد بزرگ قرار گرفته اند . بزرگ مردي كه نشان در بي نشاني دارد و فارغ از هرچيزي ، تنها براي رضاي خدا وارد عرصه مبارزه شد .

تنها نخستين بودن ، شخصيت اين شهيد والامقام را برجسته نميسازد . آنچه كه در مسير زندگي اين شهيد ميتوان به روشني مشاهده كرد ، روحيه آزادگي ، تعهدپذيري و خدمت است .

نخستين روحاني مجروح و اسير جنگ تحميلي ، نخستين فرمانده شهيد جنگ هاي چريكي و پارتيزاني ، و نخستين نماينده امام كه به شهادت رسيد ؛ آن چنان در دل مردم جاي باز كرد كه نه تنها سه مزار ، بلكه مزارها در دل مشتاقانش دارد .

آنچه در زير مي خوانيد گفتگويي با عبدالرحيم سعيدي راد نويسنده كتاب " سه مزار براي يك شهيد " است .


ادامه مطلب
[ سه شنبه نهم 8 1391 ] [ 15:17 ] [ eramau ]
X